De FWS steunt de Wereld Water Dag 2011

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) steunt de Wereld Water Dag. Opgezet door de Verenigde Naties vindt deze dag jaarlijks plaats op 22 maart. Dit jaar staat de Wereld Water Dag in het teken van ´Water in de steden: de uitdagingen aangaan in verstedelijkte gebieden’.

Dankzij campagne stijgt de bekendheid blikrecycling met 10%

Door de voorlichtingscampagne over blikrecycling weten circa een half miljoen Nederlanders meer dat blik gerecycled wordt via het gewone afval. De bekendheid van het blikrecyclingproces is hiermee gestegen naar 56% binnen de campagnedoelgroep van 4,2 miljoen Nederlanders. Dit kwam naar voren in de evaluatie die werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Kringloop Blik (SKB) en Nedvang. De FWS is vertegenwoordigd in deze organisaties.

De FWS verheugd over gezamenlijk standpunt herziening etiketteringsvoorschriften

De FWS is verheugd dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk standpunt hebben bereikt over de herziening van de bestaande etiketteringsvoorschriften. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de uiteindelijke herziening van de etiketteringsvoorschriften. 

Amerikaanse overheid geeft stimulans tot drinken water en dranken met weinig of geen calorieën

Onlangs heeft de Amerikaanse departement voor “Health en Agriculture” de ‘2010 Dietary Guidelines for Americans’ gepresenteerd. In deze richtlijnen zijn meerdere aanbevelingen opgenomen tot het drinken van voldoende water, zoals deze:

Om een teveel aan calorie inname te voorkomen en een gezond gewicht te bevorderen, spoort de Amerikaanse overheid haar burgers aan voldoende water te drinken en (andere) dranken met weinig of geen calorieën.
  

Bob Grijpstra 'Ik fungeer zogezegd als de olie tussen radaren'

Bob Grijpstra nieuwe voorzitter vereniging Frisdranken, Waters, Sappen

NIEUWVEEN - Bob Grijpstra is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij neemt de functie over van Co Snijder, die het voorzitterschap vervulde sinds 1 januari 2006.

Bob Grijpstra nieuwe voorzitter Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen

Per 1 januari 2011 is de heer B.A. (Bob) Grijpstra benoemd tot voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij neemt hiermee het voorzitterschap over van de heer J.A. (Co) Snijder. Laatstgenoemde heeft het voorzitterschap vervuld sinds 1 januari 2006.

Co Snijder nieuwe voorzitter Commissie Frisdranken en Waters

Per 1 januari 2011 is de heer J.A. (Co) Snijder benoemd tot voorzitter van de Commissie Frisdranken en Waters (CFW). Eerder al was hij vice-voorzitter van de CFW. De heer Snijder neemt het voorzitterschap over van de heer P.P. (Peter) van Stratum. Laatstgenoemde heeft het voorzitterschap vervuld sinds 1 januari 2000.

Nieuwe definitie reclame

Per 1 januari 2011 werken de Reclame Code Commissie (RCC) en het daarbij behorende College van Beroep (CvB) met een nieuwe definitie van reclame. Hierna geeft de FWS meer informatie.

Definitie
Het gaat om de navolgende definitie. Onder reclame wordt verstaan:

“iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.”

Drink ook in de winter minimaal 1,5 tot 2 liter vocht per dag

Wist u dat het in de wintermaanden – net als in de zomer – van groot belang is voldoende te drinken? Tijdens deze koude winterdagen is een goede weerstand onontbeerlijk. Een minimale vochtinname van 1,5 tot 2 liter per dag  levert hieraan een positieve bijdrage. Voldoende en gevarieerd drinken zorgt er namelijk voor dat het immuunsysteem in goede conditie blijft. Bovendien voorkomt het uitdroging van de slijmvliezen, die belangrijk zijn bij het weerstaan van verkoudheids- en griepvirussen.

Duurzame initiatieven van de waterindustrie

De FWS is aangenaam verrast met het artikel (3 MB) dat onlangs verscheen in het Franse tijdschrift ‘Liquides et Conditionnement’. Het artikel is van de hand van Dominique Huret, een dranken en verpakkingen specialist.