Dat zien drinken, doet drinken bij jongeren, was al bekend. Nieuw onderzoek toont aan dat het omgekeerde ook werkt: als populaire jongeren de hele avond vol overgave frisdrank blijven drinken, zijn leeftijdgenoten minder geneigd tot alcoholgebruik. Dat blijkt uit onderzoek van Hanneke Teunissen en collega's van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Om erachter te komen hoe de invloed van leeftijdgenoten op alcoholgebruik werkt, onderzochten Teunissen en collega's of jongeren van 14 en 15 jaar hun geneigdheid tot drinken aanpassen aan leeftijdgenoten die duidelijk pro- of duidelijk anti-alcohol zijn. Daarvoor deden ze eerst een groot onderzoek onder 532 jongeren waarin de populariteit van medescholieren in kaart werd gebracht.|

Daarna deden 74 jongens mee aan een vervolgonderzoek, waarbij ze in een digitale chatroom een aantal vragen over drinken kregen voorgelegd. Terwijl de vragen in beeld verschenen, zagen ze ook de antwoorden van leeftijdgenoten. Zodoende werd duidelijk wie pro- of anti-alcohol was.

Invloed populair type is sterker
Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Alcoholism: Clinical & Experimental Research, bleek dat de jongens zowel beïnvloed werden door populaire als door minder populaire leeftijdgenoten. Maar als een populaire jongen alcohol afwijst, is dat effect sterker dan wanneer een minder populaire leeftijdgenoot dat doet.

Belang
Leeftijdgenoten kunnen elkaars alcoholgebruik dus zowel aanwakkeren als temperen. Die conclusie kan belangrijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe alcoholpreventieprogramma's.