De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) reageert graag op enkele punten uit het bericht “Nieuwe spotje Coca-Cola kaart obesitas aan: wij verkopen ook light frisdrank”. Deze punten bevatten feitelijke onjuistheden.  

1. Van frisdrank word je dik?
Overgewicht ontstaat door de disbalans tussen energie-inname en energie-verbruik. Niet één voedingsmiddel kan overgewicht veroorzaken maar het gaat om het totale voedingspatroon. Het is belangrijk gevarieerd en met mate te eten en drinken en voldoende te bewegen. Frisdranken passen prima in een gezond voedingspatroon.

De frisdrankenindustrie onderkent het probleem van overgewicht en speelt daarin een maatschappelijk verantwoorde rol. Ze heeft veel initiatieven ontwikkeld: meer variatie in het assortiment (frisdranken met en zonder calorieën), kleinere verpakkingen, de energiewaarde per portie op het etiket, een verschuiving in mediabestedingen van regular naar light, terughoudend beleid op scholen en rond kinderreclame en het stimuleren van bewegen en sport.

2. Onderzoek Prof. Katan 
Deze studie toont aan dat light frisdranken een prima keuze zijn als gewicht een issue is. Daarbij ligt het voor de hand dat de intake van meer of minder calorieën van invloed is op het gewicht. Vermoedelijk zou eenzelfde resultaat zich voordoen als een vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan met een ander product met calorieën. Het gaat om de juiste balans tussen inname en verbruik van calorieën. De keuzen voor een juiste leefstijl is aan de consument. De frisdrankenindustrie help hem daar graag bij met een breed aanbod in producten.

3. Light frisdranken vergroten de kans op hart- en vaatziekten?
Het leggen van deze relatie is niet terecht. Light frisdranken bevatten zoetstoffen. Zoetstoffen zijn producten die een zoetend vermogen hebben en kunnen in plaats van suikers worden gebruikt in levensmiddelen. De zoetstoffen die gebruikt worden in frisdranken leveren nagenoeg geen calorieen. In frisdranken worden meestal combinaties van meerdere zoetstoffen gebruikt. Omdat de zoetstoffen elkaar versterken, zijn slechts kleine hoeveelheden nodig om het gewenste smaakeffect te krijgen. Het gebruik van zoetstoffen is veilig. Voordat zoetstoffen op de markt komen, zijn deze uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en door de EU goedgekeurd.

4. Light frisdranken kunnen het glazuur van het gebit aantasten?
Ook deze relatie is onterecht. Uit recent onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen blijkt dat er geen 1 op 1 relatie is gevonden tussen frisdranken en tanderosie. Tanderosie is een multicasuaal probleem.