De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) steunt de Wereld Water Dag. Opgezet door de Verenigde Naties vindt deze dag jaarlijks plaats op 22 maart. Dit jaar staat de Wereld Water Dag in het teken van ´Water in de steden: de uitdagingen aangaan in verstedelijkte gebieden’.

Achtergrond Wereld Water Dag 
Om de waterproblematiek in de wereld onder de aandacht te brengen heeft de Verenigde Naties in 1992 besloten jaarlijks op 22 maart een Wereld Water Dag te houden. Veel mensen in de wereld sterven omdat ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Het oplossen van het waterprobleem in de wereld is niet makkelijk. Allerlei ontwikkelingen zoals voedselschaarste en uitputting van hulpbronnen hebben invloed op de waterproblematiek. Door onder meer de klimaatveranderingen zijn alle betrokkenen tot de conclusie gekomen dat er meer moet worden samengewerkt om tot oplossingen te komen.

Water een bron van leven 
Water is een waardevolle bron van leven. De waterproducenten maken zich dan ook hard om de bestaande natuurlijke waterbronnen te beschermen. Dit doen ze onder meer door  nationaal en internationaal niveau nauw samen te werken met NGO’s en locale overheden. Daarnaast hebben veel waterproducenten programma’s opgezet om de gezondheid en hygiëne te stimuleren en de toegang tot schoon drinkwater, met name in onderontwikkelde gebieden, te verbeteren.

Voor meer informatie over de Wereld Water Dag zie:www.worldwaterday2011.org en http://www.wereld-water-dag.nl/