Gemeenten kunnen zeker de helft van de bijna 200 miljoen euro besparen die ze nu gezamenlijk uitgeven aan het opruimen van zwerfafval. Dat heeft Schoon Nederland berekend, een stichting waarin ook de FWS is vertegenwoordigd en die betaald wordt door het bedrijfsleven.

"Wij hebben een 46-tal aanbevelingen in een boekje gebundeld, die als totaalpakket tot enorme besparingen, zeker een halvering van de huidige kosten, kunnen leiden”, zegt Uli Schnier, directeur Schoon Nederland.


193 miljoen
Samen met het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de stichting door adviesbureau Deloitte een steekproef laten uitvoeren naar de uitgaven van de gemeenten. De conclusie in juli was dat er 193 miljoen euro werd uitgegeven. "Toen zijn we gaan kijken hoe we deze kosten kunnen aanpakken. Het blijkt dat er enorme verschillen zitten in de bedragen die gemeenten investeren in het opruimen van afval. Dat varieert per inwoner per gemeente van twee euro tot dertig euro per jaar.” Daaruit concludeerde Schoon Nederland dat besparingen mogelijk moeten zijn.

Afvalcontainers
Een van de praktisch aanbevelingen is bijvoorbeeld het plaatsen van meer afvalcontainers. "Het legen van die bakken is goedkoper dan het weghalen van zwerfafval op straat. Een andere aanbeveling is dat gemeenten meer resultaatgericht moeten gaan werken. Dus bijvoorbeeld in plaats van op vaste tijden zwerfafval opruimen, meer kijken of het wel nodig is om een bepaalde plek te vegen.

Hoofdregel blijft volgens Schnier 'Schoon houdt schoon'. „Als ergens afval ligt, nodigt dat uit tot meer afval. Mensen denken dan: 'het maakt toch niet meer uit', en gooien er meer troep bij. De drempel wordt hoger als een plek schoon is.”