De in 2010 aangescherpte Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) wordt door levensmiddelenfabrikanten goed nageleefd. Dit blijkt uit een peiling van de Stichting Reclame Code (SRC) in opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

De fabrikanten houden zich aan de restrictie om geen reclame meer te maken gericht op kinderen tot zeven jaar. Het merendeel van de bedrijven houdt zich aan het zogeheten 'comply or explain'-principe.

Afspraak levensmiddelenfabrikanten
Het comply or explainprincipe is een afspraak die levensmiddelenfabrikanten maakten. Het principe houdt in dat ze geen reclame maken gericht op kinderen tot zeven jaar. Mochten zij dit toch doen dan moeten zij hun reclamebeleid toelichten opwww.zorgvuldigereclame.nl.

Websites
De SRC onderzocht reclames in bioscopen, op televisie en op websites gericht op kinderen in de betreffende leeftijdscategorie van 7 tot en met 12 jaar. Zo onderzocht de SRC 33 websites die zich, deels, richten op kinderen tot 13 jaar. Van deze websites zijn er 17 afkomstig van bedrijven die zijn aangemeld op www.zorgvuldigereclame.nl. Het aantal aanmeldingen kan dus beter, zo blijkt uit de peiling.

Televisie
11 adverteerders maakten op het moment van monitoring door de SRC reclame op televisie gericht op kinderen tussen de 7 en 12 jaar. De stichting stelde vast dat tijdens de commercials 25% van de kijkers in die leeftijdscategorie viel. Deze adverteerders hadden zich niet aangemeld op de website www.zorgvuldigereclame.nl.

Mediabestedingen
Uit de cijfers blijkt dat in Nederland het totaal aantal TV-reclames rondom voeding gericht op kinderen is afgenomen in de periode 2009 tot 2012. Het totaal aantal bruto mediabestedingen is in 2012 met 51 procent gedaald ten opzichte van 2009. Het totaal aantal seconden kinderreclame in die drie jaar daalde met 17 procent.