DLV Plant gaat een verkenningsproject starten rondom het gewas stevia. Binnen het project zal gewerkt worden aan een verkenning van de mogelijkheden voor de teelt en verwerking van Stevia in Zeeland. Het project wordt door de provincie Zeeland gesteund. 

Stevia is een meerjarig struikachtig gewas afkomstig uit Zuid Amerika. Uit de plant kunnen zoetstoffen worden gewonnen, die ongeveer 300 keer zoeter smaken dan suiker maar die geen calorieën bevatten. Vanuit Zuid Amerika en het onderzoek van de KU Leuven is al vrij veel bekend over de steviaplant. De zoetstoffen bevinden zich voornamelijk in de blaadjes. Het zoetstofgehalte daalt als de planten gaan bloeien. Daarom is het van belang om een aantal keren het blad te oogsten voor de bloei begint.

Binnen het project zal gewerkt worden aan een verkenning van de mogelijkheden voor de teelt en verwerking van Stevia in Zeeland. Er wordt een klankbordgroep opgezet waarin afzetpartijen in de levensmiddelenbranche, belangenbehartigers en wetenschappers zijn vertegenwoordigd. Tevens zal er samenwerking worden gezocht met K.U. Leuven, waar al 15 jaar onderzoek is gedaan naar stevia. Dat gebeurde vooral in kassen en was vaak gericht op plantfysiologische eigenschappen. Er is daarbij niet echt gekeken naar toepassingsmogelijkheden in de volle grond. 

DLV Plant en Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum 'Rusthoeve' en de Opleidingskas VOC te Terneuzen gaan samenwerken bij de inventarisatie en verkennende testen voor de kansen voor stevia in Zeeland en West Brabant. Op Rusthoeve en in West Brabant is een kleine veldproef aangelegd. De partijen ontvangen steun via de regeling 'Impuls Zeeland' van de provincie Zeeland. Het project wordt afgerond in juni 2013.