In november 2011 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 8% hoger dan in november het jaar ervoor. De omzetgroei van november kwam bijna volledig voor rekening van hogere afzetprijzen; het aantal werkdagen was hetzelfde als in november 2010 en per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume ruim 1,5% groter. 

Positieve ontwikkelingen in de tabakverwerkende industrie droegen bij aan de omzetgroei van de gehele branche, terwijl deze in de maanden ervoor voornamelijk werd gedragen door de toegenomen omzet in de voedingsmiddelenindustrie.

Afzetprijs stijgt
In november 2011 zijn de producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 7% duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder. De drankenindustrie liet de minst grote stijging zien. Binnen de gehele industrie is alleen de afzetprijs van de branche aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie harder gestegen. 

Productie neemt toe
De gemiddelde dagproductie van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in november 2011 ruim 3% groter dan in dezelfde maand het jaar ervoor. 

Volume bruto toegevoegde waarde groter
Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal ruim 4% groter dan een jaar eerder.

Zie voor een aantal grafieken en meer cijfers de site van het CBS.