De consumptiecijfers van frisdranken, waters, sappen en siropen in 2009 zijn positief. “Dat is bijzonder”, deelt Jouke Schat, directeur van de vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) mee. “Ondanks de grillige economische tijden waarin we ons begeven, laten de  cijfers van fris, water, sap en siroop een duidelijke  stijging zien.”

Consumptie
(per capita in liters)
2005 2006 2007 2008 2009
Frisdranken 94,3 99,0 96,7 98,9 102,7
Natuurlijk  mineraal- en bronwaters 19,0 21,3 21,9 21,5 21,6
Sappen en nectaren 26,3 28,5 27,5 27,7 27,9
Siropen (onverdund) 14,1 15,0 14,8 15,0  15,1

Frisdranken
De consumptie van frisdranken steeg van 98,9 liter per hoofd van de bevolking in 2008 naar 102,7 liter per hoofd van de bevolking in 2009. Een toename van maar liefst 3,7 procent. Wellicht hebben de vele nieuwe productinnovaties in de frisdrankindustrie hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. De consument was vorig jaar erg waardegetrouw. Dit blijkt uit een stijging in de consumptie van traditionele frisdrank met 0,5 procent. Ook de consumptie van light frisdranken nam toe. Van 18 procent in 2000 steeg deze naar 32,1 procent in 2009.  De verdeling koolzuurhoudend/koolzuurvrij bleef ongewijzigd. Ook de onderverdeling binnen de koolzuurhoudende frisdranken, zoals cola, sinas en citroen/limoen bleef vorig jaar nagenoeg hetzelfde.

Waters
In het segment verpakte waters steeg de consumptie in 2009 met 0,5 procent naar 21,6 liter per hoofd van de bevolking. De FWS vindt dit een goed teken. In buurland België bleef de consumptie van verpakte waters in 2009 gelijk. Dit is positief gezien de daling van 4 procent in 2008. De consumptie van koolzuurhoudend water steeg in 2009 met 0,5 procent. Desalniettemin blijft de consumptie van koolzuurvrij water met 65 procent het hoogst. 

Sappen
Ook in de consumptie van sappen is een stijging waar te nemen. Ten opzichte van 2008 is deze met 0,75 procent gestegen naar 27,9 liter per hoofd van de bevolking. In het sappensegment zijn er voortdurend nieuwe productinnovaties.  FWS ziet dat terug in de hoeveelheid gedronken nieuwe soorten. Sinaasappelsap blijft met 51,5 procent veruit het meest gedronken sap maar levert iets in ten voordele van de groep overige (nieuwe) sappen. In deze groep is een stijging waarneembaar van 12,7 procent. De verdeling gekoelde sappen versus ongekoelde sappen bleef in 2009 gelijk aan 2008.

Siropen
Vanaf 2009 behoren ook de siropen tot de FWS. Net als bij fris, water en sap is de consumptie van (onverdunde) siropen gestegen. De consumptie nam toe van 14  liter per hoof d van de bevolking in 2005 naar ruim 15 liter per hoofd van de bevolking  in 2009. Smaken die de voorkeur genieten van de consument zijn: framboos (23,5 procent) en een mix van fruit (23,4 procent). Ook aardbei en sinaasappel doen het goed met respectievelijk 10,1 procent en 10,9 procent.  

Verwachtingen voor de toekomst
De stijgende consumptie van frisdranken, waters, sappen en siropen geeft goede verwachtingen voor de toekomst. Jouke Schat: “Onze industrie biedt een breed en gevarieerd assortiment aan producten aan. Ook ontwikkelen we voortdurend nieuwe dranken waarbij we de gezondheidsaspecten niet uit het oog verliezen. We zijn verheugd dat de consument hier positief op reageert. Onze inspanningen zullen we dan ook onverminderd blijven voortzetten met hopelijk volgend jaar net zo’n mooi resultaat”.