Mensen die regelmatig vruchtensap drinken, hanteren een evenwichtiger voedingspatroon dan mensen  die geen vruchtensap drinken. Dat is de uitkomst van een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten. Hieruit blijkt  binnen alle onderzochte leeftijdgroepen – kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen – dat wie vruchtensap drinkt, de algemene aanbevelingen ten aanzien van een gezond dieet beter in acht neemt  dan wie geen vruchtensap drinkt. Een aantal vruchtensapdrinkers kiest bijvoorbeeld vaker voor volkorenproducten en voor fruit en groenten. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat  vruchtensapdrinkers binnen enkele leeftijdsgroepen beduidend  meer voedingsvezels tot zich te nemen en significant minder suiker te gebruiken dan personen binnen dezelfde leeftijdsgroepen die geen vruchtensap drinken. 

De gegevens die voor het onderzoek werden gebruikt, waren afkomstig van 16.111 personen, die tussen 2003 en 2006 deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), een in de Verenigde Staten gehouden voedingsonderzoek. De deelnemers werden in vier leeftijdsgroepen ingedeeld: 2-5 jaar (kleuters), 6-12 jaar (kinderen), 13-18 jaar (jongeren) en 19 jaar en ouder (volwassenen). Binnen elke leeftijdgroep dronk ongeveer de helft regelmatig vruchtensap. Bij de kleuters was het percentage vruchtensapdrinkers het hoogst (71%), bij de jongeren was dit het laagst (45%). Om de kwaliteit van de gebruikte voeding te bepalen, hanteerden de onderzoekers de zogenoemde Healthy Eating Index-2005 (HEI-2005). Naar de mate waarin de deelnemers op de Amerikaanse voedingsvoorschriften gericht bleken te zijn, kregen ze een overeenkomende waarde toebedeeld. Hoe hoger de waarde was die hun werd toebedeeld, hoe hoger de kwaliteit van de voeding die ze gebruikten. Daarbij werden 12 verschillende bestanddelen met uiteenlopende weging in aanmerking genomen, zoals de consumptie van fruit, groenten, graanproducten, melk, vlees, olie, alcohol of suiker.

Het resultaat: degenen die vruchtensap dronken, behaalden gemiddeld een hogere HEI-waarde dan de mensen in dezelfde leeftijdsgroep die geen vruchtensap dronken. Op de hoogst haalbare score van 100 punten behaalden zij tussen 49,3 en 53,0 punten, bij de niet-vruchtensapdrinkers was dat slechts tussen 44,1 en 47,7 punten.

Met betrekking tot de afzonderlijke levensmiddelcategorieën stelden de onderzoekers vast dat de vruchtensapdrinkers significant meer groenten- en fruitproducten consumeerden. Vooral vers fruit werd vaker gegeten. Kinderen en volwassenen die regelmatig vruchtensap dronken, consumeerden bovendien significant meer groene en gele groenten en peulvruchten dan leeftijdgenoten die geen vruchtensap dronken. De vruchtensap drinkende kleuters, kinderen en volwassenen bleken bovendien significant meer producten van volkorengranen te consumeren dan leeftijdgenoten, die geen vruchtensap dronken.

Naast de algemene kwaliteit van de voeding werd ook onderzoek gedaan naar de inname van afzonderlijke voedingsstoffen. Zo stelden de wetenschappers vast, dat bij de vruchtensapdrinkers – met uitzondering van de categorie kinderen – weliswaar sprake was van een significant hogere energieopname, maar dat deze personen tegelijk ook significant meer voedingsvezels tot zich namen. Daar stond tegenover, dat zij significant minder toegevoegde suikers tot zich namen dan de niet-vruchtensapdrinkers in dezelfde leeftijdscategorie. Over het geheel genomen concludeerden de onderzoekers, dat het voedingspatroon van vruchtensapdrinkers beter in balans was.  

Het onderzoek laat zien dat er een verband is tussen de consumptie van pure vruchtensap, de keuze van levensmiddelen en de algehele kwaliteit van de voeding. Vervolgens schijnt het zo te zijn, dat personen die vruchtensap drinken ook in andere opzichten de aanbevelingen ten aanzien van evenwichtige voeding in het oog houden. Dat uit zich onder meer in het feit, dat zij meer voedingsvezels en minder suiker tot zich nemen. Aangezien drinkers van vruchtensappen kennelijk voedsel van betere kwaliteit tot zich nemen, adviseren de onderzoekers bovendien om puur vruchtensap bij alle onderzochte leeftijdscategorieën als integraal bestanddeel van een gezond dieet op te nemen. 

Bron:
O’Neil C et al. (2011): Diet quality is positively associated with 100 % fruit juice consumption in children and adults in the United States: NHANES 2003-2006, Nutrition Journal 10: 17.