Deze week heeft de Europese Unie tot genoegen van de FWS een nieuwe lijst gepubliceerd met door de lidstaten erkende natuurlijke mineraalwaters. 

Lijst erkende natuurlijke mineraalwaters Nederland
Lijst met door de lidstaten erkende natuurlijke mineraalwaters