Door de voorlichtingscampagne over blikrecycling weten circa een half miljoen Nederlanders meer dat blik gerecycled wordt via het gewone afval. De bekendheid van het blikrecyclingproces is hiermee gestegen naar 56% binnen de campagnedoelgroep van 4,2 miljoen Nederlanders. Dit kwam naar voren in de evaluatie die werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Kringloop Blik (SKB) en Nedvang. De FWS is vertegenwoordigd in deze organisaties.

Als onderdeel van de campagne ‘Blik, gewoon in de afvalbak, zo begint bij jou de recycling!’ zonden diverse bekende radiozenders regelmatig radiospots over blikrecycling uit. Hierin werd duidelijk gemaakt dat de recycling van blik begint in de afvalbak. “Mensen vinden het belangrijk om te weten wat er met hun afval gebeurt. Met de campagne spelen we in op deze informatiebehoefte”, aldus Ubbo Ubbens van SKB. 
Het milieu en het duurzaam gebruik van grondstoffen is belangrijk voor Nederlanders. Uit de meting bleek dat voor 58% van de ondervraagden de milieuvriendelijkheid van de verpakking een rol speelt in de aanschaf van een product. En blik voldoet aan de criteria van een duurzame verpakking. Het is volledig en oneindig recyclebaar zonder verlies van kwaliteit.

Dat dit niet altijd bekend is, bleek ook uit de meting. “De consument is gewend om andere materialen, zoals papier en glas, te scheiden”, aldus Ubbens. “Daardoor is men zich bewust van de recycling van dat product. Voor blik is apart inzamelen niet nodig, omdat de recycling via het huishoudelijk restafval gebeurt. Die ‘onzichtbaarheid’ is een reden dat de kennis van het blikrecyclingsproces vrij laag was. Maar de campagneresultaten laten zien dat de kennis hierover flink verbeterd is. En daar zijn wij als branche trots op.”

In tegenstelling tot andere verpakkingen kan blik bij het gewone restafval en wordt het gerecycled. Of het nu gaat om conservenblikken, lege verf- en spuitbussen of drankenblikjes; afvalverwerkingsinstallaties scheiden deze verpakkingen van het huisvuil met magneten en wervelstromen. Hierna kan het weer worden gebruikt voor tal van nieuwe producten, zoals een fiets, een vliegtuig, bestek of opnieuw een blikje.

Voor meer informatie: http://www.blikbijhetgewoneafval.nl/ enhttp://www.kringloopblik.nl/.