Per 1 januari 2011 is de heer J.A. (Co) Snijder benoemd tot voorzitter van de Commissie Frisdranken en Waters (CFW). Eerder al was hij vice-voorzitter van de CFW. De heer Snijder neemt het voorzitterschap over van de heer P.P. (Peter) van Stratum. Laatstgenoemde heeft het voorzitterschap vervuld sinds 1 januari 2000.

Co Snijder is geen onbekende in de branche. Jarenlang was hij directeur van Spadel Nederland NV. Deze functie heeft hij in 2005 beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Snijder heeft een ruime bestuurservaring. Meest recent als voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Deze functie heeft hij vervuld van 2006-2010.