Consumptie frisdranken, waters en sappen in 2009 licht gestegen
Voorlopige cijfers van FWS tonen aan dat ondanks de economische crisis, de consumptiecijfers van frisdranken, waters en sappen vorig jaar zijn gestegen.De gemiddelde drankconsumptie nam in 2009 bijna 3 procent toe ten opzichte van 2008.

 

Frisdranken
De consumptiecijfers van fris zijn in 2009 naar verwachting 2,9 procent hoger uitgekomen dan in 2008. Opmerkelijk is dat de Nederlander vorig jaar weer meer koos voor light-varianten en iets minder vaak voor regular dranken. Na een lichte daling in 2008, is in 2009 het aandeel light in de verkopen weer gestegen en wel met 3,1 procent. Een trend die ook zagen in het GfK- onderzoek “Wat drinkt Nederland?”. Hieruit blijkt dat de Nederlander gemiddeld iets meer dan 1 glas frisdrank per dag drinkt, waarvan op dit moment 1/3 een light-variant is.  


Waters
Met 1 procent stijgt de consumptie van verpakte waters in 2009 minder hard dan die van frisdranken. Toch is deze lichte stijging positief aangezien in de ons omringende EU-landen de waterconsumptie onder invloed van de recessie juist is afgenomen. Met name in het vierde kwartaal beleefden de verpakte waters in ons land een piek. De gemiddelde consumptie steeg in deze maanden met ruim 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ongetwijfeld heeft het aanhoudende mooie weer in oktober en november hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.  


Sappen
Ook de consumptie van sappen en nectaren is in 2009 gestegen. De consumptie van sappen laat een stijging zien van 1 procent. De consumptie van nectaren is ruim 1,5 procent gestegen.  Een tendens die onder meer te maken heeft met de productinnovaties in dit segment. Gemiddeld drinkt de Nederlander 67 ml vruchtensap per dag. Sinasappelsap blijft met 25 ml per dag het meest gedronken sap. 

Positief beeld
Volgens Jouke Schat, directeur FWS, geven de eerste consumptiecijfers een goed beeld van de ontwikkelingen in 2009: “Ook in 2009 was de recessie nog goed voelbaar in alle dranksegmenten in de markt. Dat de consumptie van fris, waters en sappen desondanks is gestegen stemt ons positief en geeft ons het nodige vertrouwen voor de toekomst.”