Per 1 januari 2011 is de heer B.A. (Bob) Grijpstra benoemd tot voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij neemt hiermee het voorzitterschap over van de heer J.A. (Co) Snijder. Laatstgenoemde heeft het voorzitterschap vervuld sinds 1 januari 2006.

De heer Grijpstra is geen onbekende in de branche. Jarenlang was hij als Managing Director werkzaam voor Refresco Benelux. Eind vorig jaar heeft hij deze functie beëindigd. Ook heeft de heer Grijpstra een ruime bestuurservaring. Zo maakte hij vanaf 1996 tot eind vorig jaar deel uit van het algemeen bestuur van de FWS. Ook was hij van 2000 tot 2010 voorzitter van de Werkcommissie ten behoeve van de CAO voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken. Tevens is hij vanaf 2003 Vice–President van UNESDA, de Europese Vereniging van Drankfabrikanten.