Uit een nieuw rapport, uitgebracht op 8 juli door AIJN, de koepelorganisatie voor de Europese Vruchtensappenindustrie, waarin de markten van alle 27 EU-lidstaten in kaart zijn gebracht, blijkt dat de markt voor vruchtensappen en nectaren divers en robuust is.

In 2009 werden in de 27 EU-landen in totaal 11,3 miljarden liter vruchtensap en nectar gedronken. De teruggang van 1,2% ten opzichte van 2008 is te wijden aan de economische recessie. Een aantal landen waaronder Nederland, heeft echter een groei van de consumptie in 2009 gezien (een stijging van 1,5%). Geschat wordt dat de EU-consumptie in 2014 stijgt tot 11,8 mrd. liter.

De belangrijkste uitkomsten van het rapport zijn:

  • De consumptie van vruchtensap (sapgehalte 100%) is 7,5 miljarden liter of te wel twee derde van de totale consumptie;
  • De consumptie van nectaren (sapgehalte 25-99%) is 3,8 mrd. liter;
  • De vijf landen met de hoogste totale consumptie zijn: Duitsland met 28% van de totale EU-consumptie, daarna Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Polen;
  • De gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking is 23 l per jaar;
  • Sinaasappelsap is de meest gedronken sap met meer dan een derde van de totale consumptie;
  • Thuis wordt met ruim 70% van de totale consumptie het meest gedronken.

Het AIJN-marktrapport 2010 is uitgevoerd door Zenith International en omvat 44 pagina’s met cijfers en toelichting over de EU-markt voor vruchtensappen en nectaren alsmede 85 diagrammen en 90 gedetailleerde tabellen. Er wordt ook ingegaan op onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en grondstoffen.

Kijk op de AIJN-website voor het hele rapport (http://www.aijn.eu/).